Toch nog een kans op een wondertje

18-03-2015 14:22

Vandaag nieuws gekregen van de gynaecoloog, vanavond om 21u30 Pregnyl zetten en dan vrijdag de punctie. Als er bevruchtingen zijn, kiest de gynaecoloog voor een embryotransfer op dag 3.

Pregnyl wekt de eisprong op. Dit moet op het juiste tijdstip gespoten worden, want dan volgt de eisprong binnen 36 tot 48 uur en de punctie of pick-up valt binnen die tijdspanne.

Normaal opteren ze in UZ Gent ervoor om de embryo's te laten doorgroeien tot dag 5, maar nu kiest mijn gynaecoloog ervoor om de embryo's reeds op dag 3 terug in de baarmoeder te plaatsen. Als ik genoeg embryo's heb, mogen er zelfs 2 teruggeplaatst worden

Het hopen op een klein wondertje kan toch weer gaan beginnen.