Risico op hyperstimulatie

01-06-2015 18:52

Het aantal eicellen dat per cyclus bij de vrouw tot rijping wordt gebracht, is individueel zeer verschillend. Het optimale aantal eicellen ligt rond de 10. In som- mige gevallen reageren de eierstokken niet goed op de stimulatie. Dat kan het resultaat van een IVF-behandeling nadelig beïnvloeden. In andere gevallen is de reactie van de eierstokken onverwacht hevig en komen 25 à 40 eicellen tot ontwikkeling. Als gevolg hiervan kunnen na de ovulatie of eicelpick-up de eier- stokken sterk gaan zwellen en produceren zij vocht dat zich in de buik opstapelt. Bij de meeste vrouwen veroorzaakt dit enkel een tijdelijk zwaartegevoel in de onderbuik. In zeldzame gevallen en voornamelijk wanneer men zwanger wordt, treedt hierdoor een enorme verschuiving op in de waterhuishouding van het lichaam. Een behandeling binnen het ziekenhuis kan daarvoor noodzakelijk zijn. Deze behandeling bestaat uit bedrust, intraveneuze toediening van eiwit- rijk vocht en eventueel afnemen van overtollig vocht uit de buikholte. Alhoewel een opname gedurende maximaal 1 à 2 weken noodzakelijk kan zijn, heeft een hyperstimulatiesyndroom, mits medisch toezicht, geen nadelige gevolgen voor de gezondheid van de vrouw, noch voor de vrucht.